ماهی قزل آلا (صید شده)

32,000 تومان

توضیحات

ماهی های قزل الای پرورشی